Mateřské školky pro výuku cizích jazyků

Posted by on 7.5.2019

Děti mají podle výsledků mnoha studií lepší schopnost učit se, a to zejména pak cizí jazyk. Spousta dětí narozených v tomto tisíciletí zažila výuku jazyka již v předškolním věku. Jednalo se většinou o angličtinu prezentovanou hravou formou obrázků a písniček. V  posledních několika letech se ovšem rozšiřují mateřské školy, které jsou přímo zaměřeny na výuku jazyků. Kromě aktivní znalosti a dobré přípravy na školní vyučování může výuka v mateřské školce probudit v dětech zájem o učení cizích jazyků, jejichž znalost je v dnešní době velmi poptávaná a atraktivní.
učení angličtiny
Nejžádanějším a nejrozšířenějším jazykem v těchto tzv. bilingvních školkách je samozřejmě angličtina. V současném světě je nejvíce využívaným jazykem při práci, cestování i budování kariéry, proto se na ni klade velký důraz už v předškolním vzdělání. Anglické mateřské školky (často spojené i se školou základní nebo gymnáziem) úspěšně fungují v Praze, Brně a také Olomouci.
Ale není to jen angličtina, jejíž znalost láká rodiče předškoláků. V hlavním městě se nachází i Německá škola a Francouzské lyceum, kam je možné přihlásit děti už od tří let věku. Největší atrakcí je ovšem bilingvní školka zaměřená na výuku čínštiny. Ve třídě pro zhruba 12 dětí tam působí rodilé čínské mluvčí. Rodiče do ní své děti přihlašují zejména proto, že věří v příznivou budoucnost využití čínského jazyka v mnoha odvětvích. Vzdělávací instituce tohoto typu často fungují i opačně: dochází tam cizinci (děti i rodiče), kteří žijí na území České republiky a učí se tam aktivně používat češtinu.
dřevěné kostky
Aby mohly děti studovat bilingvní školu, budou rodiče každopádně muset sáhnout do úspor. Roční školné se pohybuje okolo 100.000 Kč. Není ovšem pochyb o tom, že se jim investice do vzdělání jejich dětí jednoho dne vrátí v podobě úspěšných a znalých potomků.

Posted in: Vzdělání

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress